Urnenveld Anloo

BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS VOOR URNEN


Het Urnenveld Anloo. Een authentiek en ingetogen begraafplaatsje waar urnen in kleine grafheuvels eeuwigdurend worden begraven.

De prehistorie. Al meer dan 12.000 jaar wonen en werken er mensen op de Hondsrug. Archeologen vonden plaatsen waar de eerste bewoners hun akkers aanlegden, hun huizen bouwden en hun doden aan de aarde toevertrouwden.  Steeds zocht de mens de beste plek om zijn overledenen te gedenken. In de Nieuwe Steentijd bouwde hij hunebedden, wierp grafheuvels -tumuli- op in de Late Steentijd en legde urnenvelden aan tijdens de Late Bronstijd. Naast de berk en de grove den ziet hij ook de beuk in het landschap verschijnen.

Grafheuvels. Op het  landgoed Terborgh (het Evertsbos) nabij Anloo liggen deze oudste grafmonumenten van ons land: het hunebed D11, grafheuvels uit de Late Steentijd en een urnenveld uit de Late Bronstijd. Tijdens deze laatste periode was het gebruikelijk urnen in de grond te plaatsen onder kleine heuveltjes, omringd door een kringgreppel. Met deze tumuli bevestigden de bewoners de verbondenheid met hun woon- en leefgebied.

Landgoed. Het landgoed is gesticht door Everhardus Everts, houthandelaar uit Wildervank. Het bos heeft een veelzijdige beplanting met loof- en naaldbomen en statige beukenlanen, afgewisseld met  hoogveenvennetjes en heidevelden. Nadat een groot deel van het landgoed aan het Staatsbosbeheer werd overgedragen, bleven enkele percelen in handen van de nazaten. Zo ook een bosperceel, beplant met beuken en douglassparren dat uitkijkt op het Eexterveld waar het Anloërdiepje -een zijstroom van de Drentsche Aa- ontstaat.

Eeuwigdurend. Dit beukenbos -naast de oude grafheuvels- is door de gemeente Aa en Hunze aangewezen als 'bijzondere begraafplaats voor urnen' waarmee de grafcultuur van de Late Bronstijd wordt teruggebracht naar de 21e eeuw. De tumuli van het Urnenveld Anloo zullen er altijd blijven en worden niet geruimd. Het plaatsen van een urn in een tumulus lijkt 'een reis van het verre verleden via het heden naar de eeuwigheid'.

Natuurgebied. Het urnenveld maakt deel uit van De Hondsrug UNESCO Global Geopark en het Nationaal Park Drentsche Aa. Het kenmerkt zich door natuurschoon en stilte zonder autowegen en bebouwing in de buurt. De hoge beuken en de randbeplanting met taxus, rododendrons en hulst zijn karakteristiek voor het landgoed. Naast het urnenveld ligt het Pinetum Ter Borgh; een naaldbomentuin met coniferen uit alle werelddelen.

Tarieven en vrije keuze. Het eenmalig tarief voor het eeuwig grafrecht is €2.050,-. Kosten voor graafwerkzaamheden, administratie en inschrijving in het register zijn €175,- p.p. De locatie kan zelf worden gekozen. De tumuli liggen ruim geplaatst en zijn gemarkeerd met gebiedseigen gletsjerstenen van de Hondsrug. De tumuli kunnen -indien gewenst- tegen elkaar worden geplaatst. Belangrijk is ook dat er geen zorgen en kosten zijn voor het onderhoud.

Ceremonie en plaatsing. De afscheidsceremonie heeft veelal plaatsgevonden in het uitvaartcentrum. Als na 30 dagen de urn door het crematorium wordt vrijgegeven, kan de plaatsing worden uitgevoerd op een moment en een wijze die de nabestaanden zelf kiezen. De ruimte voor de urn wordt door de beheerder voorbereid waarna de nabestaanden de urn plaatsen en de tumulus zelf kunnen vormen. Hierdoor krijgt de plaatsing een memorabel en vertrouwd karakter. 

Reservering.  De keuze van de locatie gebeurt door het plaatsen van een 'spadesteel' waarna het Reserveringsbewijs of het Certificaat van Grafrecht wordt verstrekt. Bij belangstelling voor een reservering,  plaatsing of herplaatsing (na het aflopen van het grafrecht elders) kan contact worden opgenomen met de beheerder.

Bereikbaarheid. De wandeling van circa 20 minuten naar het urnenveld langs het hunebed en de grafheuvels geeft een indruk van deze bijzondere locatie die gelegen is naast het Pinetum op het landgoed Terborgh.

Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats van het Pinetum aan de Anderenseweg nabij Anloo. Een andere mogelijkheid is parkeren langs het zandpad aan de Eexter zijde; de wandeling is dan korter. Voor mindervaliden kan het perceel per auto worden bereikt.


KvK nummer: 
76223396

info@urnenveldanloo.nl

www.urnenveldanloo.nl 

facebook.com/urnenveldanloo